Menestystekijänä kansainvälisyys

Suomen Nuorkauppakamareiden visiona on olla suomalaisen johtajuuden ja työelämän kasvualusta. Haluamme olla tunnettuja konkreettisista mahdollisuuksista kehittää johtamis- ja työelämätaitoja. Tämän vision saavuttamiseksi meillä on selkeitä strategisia tavoitteita, joiden jalkauttamisessa hyödynnetään kehitysohjelmia.


Kansainvälisyys on yksi strategisista kehitysohjelmistamme. Sen tarkoituksena on tukea visiomme saavuttamista ja kasvattaa jäsentemme tietotaitoa. Tavoitteena on mm. tehdä projekteja, jotka tukevat talouskasvua ja investointeja, sekä Suomessa tuotettavaa osaamista ja palvelua.

Miksi nuorkauppakamareiden toiminnan tulee olla kansainvälistä?

Itselleni kansainvälinen nuorkauppakamaritoiminta on tärkeää, koska Suomi on vientivetoinen maa. Suomen kaltaisessa viennistä riippuvaisessa maassa ei voida ajatella, ettei kansainvälisyydellä, kun ajatellaan elinkeinoelämää ja meidän jokaisen työpaikkoja.

Kansainvälistyminen sekä projektit, jotka tukevat talouskasvua ja investointeja – Suomessa tuotettavaa osaamista ja palvelujen vientiä ovat keskeisiä nuorkauppakamaritoiminnan menestystekijöitä. Tämä johtuu siitä, että verkostojen ja kumppanuuksien merkitys korostuu, mikäli haluamme tehokkaasti edistää talousalueemme kasvua.


Kansainvälisen liiketoiminnan digitalisoituminen ja jatkuvassa muutoksessa oleva pelikenttä vaativat myös paljon muutakin kuin oman liiketoiminnan ja kotimarkkinan tuntemista. Tämän vuoksi meidän tulee vahvistaa jäsentemme osaamista tarjoamalla tilaisuuksia, tapaamisia, koulutusta ja mentorointia kasvusta ja kansainvälistymisestä.


Haen kansainvälisten asioiden kehitysjohtajaksi, koska minulle on tärkeää edistää suomalaisten nuorkauppakamareiden ja meidän jäsenten kansainvälistymistä. On tärkeää rikastaa jäsentemme ajattelua ja laajentaa ymmärrystämme globaaleista mahdollisuuksista sekä viedä osaamistamme eteenpäin. Myös globaalit megatrendit, kuten monikulttuurisuus, liikkuvuus ja yhteisöllisyys, vaikuttavat meihin kaikkiin yhä vahvemmin, vaikka itse toimisikin puhtaasti kotimaassa.

Mitkä näkökulmat edesauttavat sitä, että toimintamme on kansainvälistä?

Aurajoen Nuorkauppakamarin puheenjohtajana on ollut ilo luotsata kamaria, jonka yksi vuoden 2019 päätemoista on kansainvälisyys. Näkökulmat, jotka edesauttavat sitä, että toimintamme on kansainvälistä ovat mm.

  • kotikansainväliset tilaisuudet, kuten koulutukset ja tapahtumat osana ANKK Akatemiaa sekä projektit ja vierailut

  • kamariurasuunnitelma kohti kansainvälisiä tehtäviä ja virkoja

  • aikaajoin tapahtuva muun kielinen viestintä ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen laajemman yleisön tavoittamiseksi

  • Twinning-toiminta, multitwinning ja yhdessä innostuminen kansainvälisistä tapahtumista

  • tuki ja kannustus jäsentemme osallistumista kv-tapahtumiin, -koulutuksiin ja -projekteihin

  • alueemme tunnettuuden edistäminen ulkomailla ja yhteistyö mm. kaupungin, kumppaniemme ja sidosryhmien kanssa.


Koemme kansainvälisyyden myös mahdollisuutena osana jäsenhankintaamme. Jo tällä hetkellä jäsenistöstämme noin 10 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. On siten tärkeää tarjota kansainvälistä toimintaa ja saada uusia jäseniä toimintamme piiriin. Ehkäpä tällä tavoin voimme osaltamme myös edistää työperäistä maahanmuuttoa.


Yksi esimerkki kansainvälisestä toiminannastamme on Talous ja Johtajuus -tapahtuma 16.10.2019 klo 13 alkaen. Tapahtuma on suunnattu kansainvälisyyteen tähtääville ja kansainvälisillä markkinoilla jo toimiville perhe -ja kasvuyrityksille, asiantuntijoille ja johtajille. Kutsumme kaikki kansainvälistymisestä kiinnostuneet verkostoitumaan ja oppimaan uutta. Kansainvälisyyttä edistääksemme kuulemme tarinoita yrittäjiltä ja asiantuntijoilta kansainvälistymisen johtamisesta ja rahoittamisesta.


Kansainvälistä kouluttautumista – JCI ASPAC 2019

Aktiivinen toiminta verkostoissa ja kansainvälisessä JC-ympäristössä sekä kansainvälisten tapahtumien luominen turvaa jäsentemme edellytyksiä kansainväliselle uralle. Tästä on selkeää hyötyä jäsenillemme ja heidän työnantajilleen. Menestyäkseen Suomi tarvitsee kansanvälisyydestä innostuneita nuorkauppakamarilaisia sekä kasvavia ja kansainvälisessä kaupassa pärjääviä yrityksiä teollisuudesta palveluihin.


Toivon paikalliskamareiden puheenjohtajien äänestävän minut kansainvälisten asioiden kehitysjohtajaksi, koska ymmärrän kansainvälisen nuorkauppakamaritoiminnan tuoman lisäarvon jäsenillemme, Suomen Nuorkauppakamareiden vision ja kehitysohjelmamme merkityksen osana visiomme saavuttamista. Haluan vahvistaa nuorkauppakamarilaisten asemaa työelämän edelläkävijöinä ja turvata jäsentemme asemaa työmarkkinoilla.

maria arjonen

lawyer, entrepreneur

c/o Laki ja Vesi Oy

Rykmentintie 2a, 20810 Turku

+358400762016

maria.arjonen (a) jci.fi

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
GET IN TOUCH
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon