Kasvatamme kansainvälisiä osaajia

Edeltävässä blogipostauksessani haastoin lukijoita ajattelemaan nuorkauppakamaritoimintaa JCI:ta, sen viimeistä i-kirjainta. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että työelämä tarvitsee uudenlaisia kansainvälisiä osaajia menestyäkseen toimintaympäristönsä muutoksissa. Näin on myös niiden Suomessa toimivien yritysten ja työntekijöiden kohdalla, joiden toiminta ei ole kansainvälistä. Tämä johtuu siitä, että globaalit megatrendit, kuten monikulttuurisuus, liikkuvuus ja yhteisöllisyys, vaikuttavat meihin kaikkiin yhä vahvemmin.


Kansainvälisyyden merkitys ja yllä mainitut asiat ilmenevät mm. CIMOn ja ajatushautumo Demos Helsingin tekemästä selvityksestä, jossa kartoitettiin työnantajien näkemyksiä kansainvälisestä osaamisesta ja sen merkityksestä työelämässä. Kansainvälinen osaaminen on toisaalta jotain sellaista, joka jää meiltä helposti piiloon ja emme ehkä itsekään tunnista sitä, missä kaikkialla olemme näitä taitojamme vahvistaneet ja mitä ne oikeastaan ovat.


Yrittäjänä ja työnantajana yllä mainitsemani näkökulmat ovat lähellä sydäntäni. Haluankin siten kannustaa jäseniämme hyödyntämään nuorkauppakamaritoiminnan mukanaan tuomia mahdollisuuksia osana paikalliskamareiden toimintaa ja jäsentemme bisnesosaamisen kasvattamiseksi. Yritysten kilpailukyvyn ja tuottavuuden näkökulmasta kansainvälisyys ei ole merkityksetöntä kenenkään kohdalla.


Arvostan nuorkauppakamaritoimintaa, koska tunnistan sen kasvattavan omaa kansainvälistä osaamistani, vaikka toiminkin juristina Suomessa ja työskentelen pääosin kotimaisen toimeksiantojen parissa. Nuorkauppakamaritoiminnan ansioista olen paremmassa asemassa työmarkkinoilla ja asiakasrajapinnassa.


Kansainvälinen osaaminen ei ole pelkästään kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta ja suvaitsevaisuutta. Se on uteliaisuutta, verkostoitumiskykyä, mahdollisuuksiin tarttumista, ongelmanratkaisua ja kiinnostusta uusia asioita kohtaan eli kaikkea sitä, mistä nuorkauppakamaritoiminnassa on kyse. Nuorkauppakamaritoiminnassa saamme opetella ja kehittää näitä taitoja. Tällä tavoin opimme myös soveltamaan näin syntyvää osaamista sekä kansainvälisissä yhteyksissä että kotimaassa.


Edellä mainitsemani selvityksen mukaan kansainvälinen osaaminen kulkee yhdessä monien työnantajien arvostaminen taitojen ja ominaisuuksien kanssa. Yllä olevassa taulukossa on kuvattu kansainvälisen osaamisen ja työnantajien arvostamien tekijöiden yhteyksiä.


International Business Skills Academy (IBSA)

Kaikille jäsenillemme avoin International Business Skills Academy (IBSA) on hyvä käytännön esimerkki siitä, miten nuorkauppakamaritoiminta vahvistaa jäsentemme kansainvälistä osaamista. International Business Skills Academy (IBSA) tuo työelämälähtöisen näkökulman kansainvälisyyteen sekä alustan kansainvälisten työelämätaitojen kehittämiselle Suomessa. IBSA:ssa käsitellään tänä vuonna mm. monikulttuurisia työympäristöjä, etäjohtamista, kiertotaloutta, kansainvälistä kommunikaatioita ja vuorovaikutusta sekä bisnesenglantia. Nämä kaikki vahvistavat jäsentemme työelämätaitoja.

Kuva:Rabbit Visuals, International Business Academysta, Circular Economy -paneeli


Työelämätaitojen vahvistaminen on erittäin tärkeää myös jäsenhankinnan näkökulmasta, koska meidän tulee huolehtia siitä, että pystymme sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan ja sen monimuotoisuuteen. Meidän tulee tavoittaa nuoria, aktiivisia ihmisiä siellä, missä he ovat ja niistä aiheista, jotka tuottavat heille lisäarvoa.


Kansainvälisyysjohtajana haluaisin edelleen vahvistaa kansainvälisen nuorkauppakamaritoiminnan työelämälähtöisyyttä. On tärkeää huolehtia jatkuvuudesta myös strategiakaudella 2021–2024. Jäsenten tulee saada lisäarvoa nuorkauppakamaritoiminnasta ja meidän tulee osata viestiä näistä asioista potentiaalisille jäsenille, yrityksille, työnantajille ja muille sidosryhmille. Tällä tavoin turvaamme osaltamme jäsenhankintaa ja teemme globaalisti vaikuttavaa nuorkauppakamaritoimintaa.


Erityisen tärkeää tältä osin on se, että sanoitamme tunnistamamme osaamisen. Kansainvälinen osaaminen tekee nuorkauppakamarilaisista työelämän edelläkävijöitä, kun tunnistamme jäsenten mahdollisuuden opetella, soveltaa ja kehittää kansainvälistä osaamista nuorkauppakamaritoiminnan piirissä. Emme saa jättää näin syntyvää osaamista piiloon, vaan meidän tulee kertoa siitä.


Tarvitsemme viestintätekoja. Tämän vuoksi haluaisinkin haastaa viestintäjohtajaehdokkaita ja kysyä heiltä, miten voisimme tehdä yhteistyötä hallituksessa ja huolehtia kansainvälisen osaamisen viestinnästä? Ping Viestintäjohtajaehdokkaat Mari Männistö ja Hanna Saari.

maria arjonen

lawyer, entrepreneur

c/o Laki ja Vesi Oy

Rykmentintie 2a, 20810 Turku

+358400762016

maria.arjonen (a) jci.fi

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
GET IN TOUCH
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon